29 leden 2015

Česká republika bude v horizontu 25 let čelit katastrofickému nedostatku špičkových odborníků

Po generaci takzvaných Husákových dětí zaznamená ČR obrovský demografický propad, což bude mít za důsledek personální krizi podniků i státního sektoru. Pokud se stát a podniky v brzké době na úbytek pracovních sil nepřipraví, budou čelit zvýšeným nákladům práce a nedostatku odborníků, varuje společnost Stanton Chase, která se specializuje na vyhledávání vrcholových manažerů.

 
Česká republika bude v horizontu 25 let čelit katastrofickému nedostatku špičkových odborníků
Podle posledního sčítání lidu žije v České republice nejvyšší počet lidí ve věku 30-35 let. Tito lidé budou s kariérou končit přibližně za 25 let a tedy mezi lety 2030 a 2040 nastane mohutná krize na pracovním trhu. „Budou nám zoufale chybět lidský kapitál a hlavně vysoce kvalifikovaní pracovníci,“ říká Jozef Papp ze společnosti Stanton Chase, která se věnuje vyhledávání vrcholových manažerů.


Pro udržení současné úrovně HDP bude totiž potřeba přinejmenším stejný počet lidí v produktivním věku, jako je tomu dnes.  Navíc se specializované obory dočkají nedostatku kvalifikovaných pracovníků. „V Německu je kvůli tomu poprask už teď, protože mají věkovou pyramidu posunutou přibližně o osm až deset let dopředu,“ říká Jozef Papp.


„V Německu bude razantně klesat počet pracovníků, ale naopak podle našich propočtů založených na HDP a produktivitě práce poroste poptávka po práci. V roce 2030 nám bude chybět 8 milionů lidí,“ řekl na jedné ze svých přednášek Rainer Strack, uznávaná autorita v oblasti HR.


Jen v roce 2013 ubylo v ČR 3700 lidí, příčinou byla převaha mortality nad natalitou a větší počet lidí stěhujících se do zahraničí. Statistiky nezachrání ani imigranti. „Dlouhodobě je na našem trhu jen malé množství takzvaných vysoce kvalifikovaných imigrantů, tedy těch, kteří patří ke skutečným kapacitám. Tito lidé totiž dávají přednost především Kanadě, Velké Británii a USA,“ prozradil Jozef Papp.


Teoretickým řešením může být výrazné navýšení počtu imigrantů, ale vzhledem k sociální skladbě a profesním profilům také nelze očekávat výrazné zlepšení. „Musíme se připravit na vlnu emigrantů z různých koutů světa, což přinese zákonitě změnu naší kultury. A na to dnes není Česká republika připravena ani procesně, ani kulturně,“ uzavírá téma imigrantů Papp. Poslední možností může být posunutí věku pro odchod do důchodu, což je v našich podmínkách velice sporné, nebo zvýšení zaměstnanosti žen, které by bylo podmíněné významným zlepšením sociálních podmínek.
Hill+Knowlton Strategies poskytuje služby ve všech oblastech mezilidské, veřejné a mediální komunikace
Pomáháme pochopit souvislosti i mechanizmus mediálního světa, abyste se v něm mohli co nejlépe orientovat a přijímat chytrá rozhodnutí.