25 září 2013

Česká republika se ztrácí v světě patentů, Úřad průmyslového vlastnictví spouští vzdělávací kampaň, jak na patentech vydělat

Česká republika zaostává za vyspělými zeměmi ve vyžuívání výhod patentového systému a přichází tak o miliardy korun ročně. Úřad průmyslového vlastnictví (ÚPV) proto u příležitosti Světového dne duševního vlastnictví (26. dubna) spouští informační kampaň PATENTUJ!, která má ukázat podnikatelům, výzkumníkům a vývojářům jak z patentového systému těžit špičkové technické informace a finanční prostředky.
Česká republika se ztrácí v světě patentů, Úřad průmyslového vlastnictví spouští vzdělávací kampaň, jak na patentech vydělat
„Zahraniční firmy vydělávají na patentech miliardy dolarů, Češi ohromné možnosti systému ochrany průmyslového vlastnictví teprve objevují. Vhodně zvolenou strategií se i s minimálním kapitálem dají vydělat velké peníze,“ tvrdí Josef Kratochvíl, předseda ÚPV. „Chceme českým podnikům a výzkumu a vývoji ukázat, jak nejlépe patentový systém používat. Byť i jen pasivně. Poskytuje tak totiž rovné šance všem bez ohledu na velikost firmy nebo množství vynaložených prostředků. “Kampaň PATENTUJ! podtrhuje fakt, že budoucnost úspěšných se bude opírat o inovace,“ uvedl dále Josef Kratochvíl.
 
V roce 2012 obdržel Úřad průmyslového vlastnictví 867 patentových přihlášek a 1793 přihlášek užitných vzorů. Čísla se nezdají malá, avšak jde pouze o území České republiky. V čem však Češi především zaostávají jsou přihlášky do zahraničí. Patentový systém nabízí obrovský ekonomický potenciál, který v České republice zůstává zatím z velké části nevyužit.
 
Podle předsedy ÚPV Josefa Kratochvíla je na vině především nízká patentová gramotnost, nedostatečná informovanost a obavy z administrativní a finanční náročnosti. ÚPV proto přichází s osvětovou kampaní PATENTUJ! (www.patentuj.cz), jejímž cílem je informovat o možnostech, které patentový systém nabízí, jak nejefektivněji inovativní nápady zpeněžit.
 
Kampaň PATENTUJ! upozorňuje, že usilovat o patentovou ochranu za každou cenu není zdaleka jedinou možností, jak těžit z patentového systému. Nabádá k využití inovativních řešení konkurentů a jejich implementaci do vlastních strategií. Volně dostupná patentová databáze nabízí takřka 80 milionů technických řešení, z nichž většina není na našem území, ani na území řady dalších států, patentově chráněna. „Přesto některé evropské státy i firmy ročně proinvestují miliardy na vymýšlení vymyšleného,“ ilustruje Josef Dvornák.
 
Mezinárodní databáze inovativních řešení ESPACENET (www.espacenet.com) nabízí detailně propracovaná technická řešení, často včetně výkresové dokumentace. Předseda ÚPV Josef Kratochvíl odhaduje, že více než 70 % z nich se nikdy neobjeví jinde, než právě ve zveřejněných patentových přihláškách. Prohledáváním pouze ostatních zdrojů technických informací tak člověk zjistí stav techniky v daném oboru pouze ze čtvrtiny.
 
“Již v minulosti se ukázalo, že někteří z nás zpeněžit výsledky výzkumu a vývoje umí a v konkurenci se neztratí,“ připomněl dále Josef Kratochvíl. Například Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky dovede z nových řešení vytěžit značné finanční prostředky. V oblasti inovací v soukromém sektoru lze vyzdvihnout vynikající úspěchy firmy Linet na trhu nemocničních a pečovatelských lůžek. Její inovace jsou uznávány v celosvětovém měřítku, a firma například i díky využívání patentových informací a příjmům z licencí patří k nejúspěšnějším. 
Hill+Knowlton Strategies poskytuje služby ve všech oblastech mezilidské, veřejné a mediální komunikace
Pomáháme pochopit souvislosti i mechanizmus mediálního světa, abyste se v něm mohli co nejlépe orientovat a přijímat chytrá rozhodnutí.