12 září 2013

Český národ se morálně ani finančně nevyrovnal s vyhnáním sudetských Němců

Přinášíme Vám druhou otevřenou diskuzi nad česko-německými vztahy. Hosty Debatní klubu byli občanský aktivista Tomáš Pecina a publicista Václav Žák. Zabývali se zejména procesem vyrovnání po roce 1989.
Český národ se morálně ani finančně nevyrovnal s vyhnáním sudetských Němců
Z debaty vybíráme nejzajímavější:
Václav Žák: „Omluva Václava Havla je iluze, ve skutečnosti se nikdy neomluvil. Havel napsal dopis do Frankfurtu, ve kterém byl odstavec o vyhnání sudetských Němců, že to bylo hluboce nemorální a že v důsledku víc poškodil tento čin Čechy.“
 
 „Vyhnání Němců hodnotím jako nezbytnost. Politováníhodnou nezbytnost.“ Na tento výrok Václava Žáka kontruje Tomáš Pecina: „Jsem přesvědčen, že za rozpad Československa a zánik českého státu roku 1939 není odpovědný Hitler, ale čeští politici. Také jsem přesvědčen, že vyhnání sudetských Němců je zločin, který nemůže nést nálepku něčeho nevyhnutelného.“
Po roce 1918 se dělo něco, na co by česká strana neměla být hrdá, ale nedá se to srovnat s tím, co tu dělali Němci v protektorátu. Existovala chybná představa, že české území obsadili Němci. Z toho vznikaly všechny plány na odstranění Němců.
Václav Žák: „Hlavní problém se Sudetskými Němci spočívá v tom, že my jsme podobní jim a oni zase nám.“
Do roku 1989 existoval pouze jeden pokus českých intelektuálů diskutovat o sudetské problematice, a to na stránkách Svědectví. Václav Žák: „Češi by se měli omluvit za to, jakým způsobem odsun Němců provedli, nezaujali k tomu dospělý postoj.“
 
Václav Žák: „Václav Havel vůbec nepřemýšlel reálně politicky. Tím, že dříve než na Slovensko jel do Německa, vzbudil obavy Čechů a iluzi sudetských Němců, že se dostanou zpátky ke svým majetkům. To byla katastrofická chyba. Nedalo se splnit ani jedno. Havlova původní teze o vstřícném gestu k sudetským Němcům, které povede ke smíru, vůbec nezafungovala. Havel nevěděl, že Německo platilo odškodné Izraeli. A když Němci jeho gesta chápali a chtěli vidět činy, tak rázem byl problém.“
 
Tomáš Pecina: „Vrácení majetku sudetským Němcům by podle mě bylo řešení. Copak může sudetský Němec, který si tu obdělával políčko, za zla, která činilo Německo? … V roce 2009 jsem se pokusil založit občanské sdružení, které má v programu právě i naturální instituce. Ministerstvo vnitra nám již potřetí odmítlo toto sdružení registrovat. … V programu máme, že soužití Němců a Čechů na tomto území bylo ku prospěchu obou národů. Rádi bychom navázali na dobré vztahy, i když to nebude snadné kvůli resentimentu mezi národy. Prezidenta Beneše máme za válečného zločince. Benešovy dekrety by měly být zrušeny, vyhnaným osobám by mělo být navráceno české občanství a měly by být provedeny restituce. Proč tyto myšlenky nemůžeme svobodně šířit? Proč jsme označeni za extrémisty?“
Hill+Knowlton Strategies poskytuje služby ve všech oblastech mezilidské, veřejné a mediální komunikace
Pomáháme pochopit souvislosti i mechanizmus mediálního světa, abyste se v něm mohli co nejlépe orientovat a přijímat chytrá rozhodnutí.