9 leden 2014

​10 trendů v komunikaci a public relations pro rok 2014

Jaké jsou trendy v komunikačním poradenstvím a public relations. Podle prosincového výzkumu realizovaného časopisem PR Week mezi mladými profesionály bude v roce 2014 (a nejen v něm) v oblasti strategické důležité věnovat pozornost následujícímu.
​10 trendů v komunikaci a public relations pro rok 2014
Vyprávění. Vyprávění dává emocionální podtón zprávě a veřejnost příběhu lépe rozumí. Zosobnění vdechnete informaci život a posunete ji tak za hranici pouhé statistiky a suchých faktů.


Strategie kampaně v reálném čase. Informační cyklus se notně zrychlil, komunikační týmy musí monitorovat média v reálném čase, hbitě a rychle reagovat. To bylo dříve typické pro politické kampaně, ale dnes to vyžaduje prakticky jakákoliv komunikace.


Lokálně cílená reklama. Streamované reklamy, které zapadají do lokálního kontextu jak vzhledem, tak pocitově, se staly klíčovým zdrojem příjmů pro platformy typu Facebook, LinkedIn, Twitter a Instagram. Agentury by se měly zaměřit i na zprávy, které mají vztah k menším lokalitám, nejen na informace na národní úrovni.


Práce se C-Suite. Přístup k nejvyšším představitelům firem a vliv na jejich rozhodování čím dál tím více nezbytné pro úspěch komunikačních kampaní. Jack Martin, Chairman Hill+Knowlton Strategies, začal vracet public relations na místo, kam patří, svým konceptem The Fifth Seat®. Vedoucí pracovníci firem by měli přiřadit stejný význam komunikaci s veřejností, jako dávají právníkům, bankéřům, management konzultantům a auditorům. Ke čtyřem vysezeným křeslům patří páté – pro komunikační poradce.


Integrované kampaně. Komunikace nemůže nadále fungovat separátně bez ostatních částí firmy; kampaň budoucnosti bude ta, která dokáže skloubit korporátní komunikaci, prodej, marketing a i právní oddělení.


Přesné cílení. Především digitální média umožňují monitorovat a měřit chování spotřebitelů. Výzkum a analýzu je třeba více využívat.


Tvorba myšlenek. Komunikace stále častěji není jen o přeformulování nápadu klienta. Profesionálové z mediálních oborů budou muset stále častěji místo ovlivňování klíčových mediálních pracovníků přejít de facto na vytváření velkých myšlenek.


Vizuální komunikace. Obecné pravidlo zní, že tisková zpráva je mrtvá. Tištěné příběhy samy o sobě ztrácejí smysl a jsou nahrazovány vizuálními médii, jako je například infografika nebo videa šířená přes platformy typu YouTube nebo Vine. Znalost multimédií je v dnešní době povinnost a obraz funguje účiněji než tisíc slov. Fotografie a video má nevídanou budoucnost.


Sociální média. Sociální média usnadnila vést dialog se zákazníky. Díky tomu roste jejich důvěra. Dobří komunikátoři znají taje a fígle plaatforem typu Facebook, Twitter, LinkedIn a Google+, ale i jejich nejlepších praktických využití. Vědí, že komunikace je dnes mnohem komplikovanější proces a že sféra privátní a veřejné komunikace se výrazně proměnila.


Výzkum a měření. Pouhá data nestačí, je třeba je vysvětlit a interpretovat. Výzkum značek, znakových systémů a chování lidí na sítích je základ. Interpretace dat naprostá povinnost.
 
Peter Morscheck je Account Executive v H+K Strategies, Washington, D.C.
 
Hill+Knowlton Strategies poskytuje služby ve všech oblastech mezilidské, veřejné a mediální komunikace
Pomáháme pochopit souvislosti i mechanizmus mediálního světa, abyste se v něm mohli co nejlépe orientovat a přijímat chytrá rozhodnutí.