27 červen 2016

Bronzová cena na ČCPR putuje k Hill+Knowlton

15. června byl slavnostně vyhlášen jedenáctý ročník České ceny PR a naše agentura u toho samozřejmě nemohla chybět. Zvlášť když jsme obsadili bronzové místo v kategorii Průmysl s projektem Ústecko – krásné místo k životu, který jsme realizovali pro společnost AIR Products.
Bronzová cena na ČCPR putuje k Hill+Knowlton
Společnost, zabývající se výrobou technických a užitkových plynů, jsme ústecké veřejnosti představili jako firmu, které není lhostejný region, v němž působí. Ve spolupráci s Ústeckou komunitní nadací finančně podpořila lokální komunity a informace o CSR projektech společně s agenturou představila lokálním médiím a místní veřejnosti.


Byť jsme svou kategorii nevyhráli, je pro nás bronzová příčka důkazem, že dobře odvedená práce a vzájemná důvěra mezi klientem a agenturou nesou své ovoce. Právě díky takovým oceněním věříme, že máme na trhu PR nastavený správný kurz a děkujeme Air Products za důvěru!


Již dnes se těšíme na další ročník České ceny PR ovšem s jednou malou změnou – příště si odneseme nejhůře stříbrné ocenění!
Hill+Knowlton Strategies poskytuje služby ve všech oblastech mezilidské, veřejné a mediální komunikace
Pomáháme pochopit souvislosti i mechanizmus mediálního světa, abyste se v něm mohli co nejlépe orientovat a přijímat chytrá rozhodnutí.