29 září 2014

Budeme pracovat více (a radostněji?): do roku 2020 o 50 %

Požadavky na pracovní výkon zaměstnanců i nadále porostou. Podle studie Global Talent 2021 vypracované University of Oxford a firmou Towers Watson poroste pracovní výkon a nároky na něj do roku 2020 na celém světě až o 50%.
Budeme pracovat více (a radostněji?): do roku 2020 o 50 %
To povede k nemilosrdné globální konkurenční válce mezi firmami – ty budou muset zvýšit nároky na lidské zdroje, jejich schopnosti i mobilitu. Příkladem mohou být země jihovýchodní Asie, jako jsou Kambodža, Thajsko nebo Myanmar (spadající pod uskupení ASEAN), které byly při upevňování politické stability atraktivními trhy pro společnosti z celého světa, ale kde rostou jak požadavky na zaměstnance a jejich vyšší výkon, tak také požadavky zaměstnanců na vyšší odměny.


Firmy budou více spoléhat na tzv. mobilní zaměstnance (tedy zaměstnance cestující po celém světě): 61% respondentů očekává nárůst potřeby mobilních zaměstnanců v příštím roce dvou a ještě vyšší v příštích pěti letech. Hlavním důvodem je expanze do nových zemí, což dokládá fakt, že globální příjmy mezinárodních firem z Asie rychle rostou.
Hill+Knowlton Strategies poskytuje služby ve všech oblastech mezilidské, veřejné a mediální komunikace
Pomáháme pochopit souvislosti i mechanizmus mediálního světa, abyste se v něm mohli co nejlépe orientovat a přijímat chytrá rozhodnutí.