25 prosinec 2014

​Demytizace Vánoc III. Ježíš se nenarodil. A pokud, tak na jaře

Pokud vůbec Ježíš existoval, o čemž se dodnes vedou spory, nenarodil se před 2014 lety a rozhodně se nenarodil v zimě, ale na jaře
​Demytizace Vánoc III. Ježíš se nenarodil. A pokud, tak na jaře
Zásadním argumentem proti označování „roku 1“ za letopočet početí Ježíše je mylné, jsou Dionysiovy chyby při výpočtu, kterých se tvůrce křesťanského letopočtu dopustil. Místo židovských použil pro výpočet Pesachu křesťanské tabulky, určil věk Krista v době jeho smrti na 31 let (v současnosti se křesťanská tradice kloní k 33 letům), rok narození Krista umístil mimo dobu panování Heroda Velikého a chybně použil ve svých propočtech 25. březen jako datum vzkříšení Krista, nikoliv jeho smrti.


Za nejpravděpodobnější variantu a rokem Ježíšova narození se považuje rok 6 před naším letopočtem a březen, nikoliv prosinec. Vzhledem k tomu, že nebyl žádný rok 0, měly se oslavy k příležitosti 2000. výročí narození Ježíše konat v březnu 1995.


Kristovo narození až do 4. století našeho letopočtu neslavilo, do té doby byly hlavním svátkem pohanské oslavy slunovratu. Vánoce, jak je známe dnes, jsou produktem ekonomického vzestupu 19. století, od kdy se staly jedním z nejkomerčnějších svátků současnosti. Takže připomínáme starý vtip, že Vánoce jsou výmyslem židovských obchodníků, kteří se potřebují zbavit ležáků..
Hill+Knowlton Strategies poskytuje služby ve všech oblastech mezilidské, veřejné a mediální komunikace
Pomáháme pochopit souvislosti i mechanizmus mediálního světa, abyste se v něm mohli co nejlépe orientovat a přijímat chytrá rozhodnutí.