26 prosinec 2014

Demytizace Vánoc IV. Děda Mráz, Santa Claus nebo Ježíšek?

Tradice dávání vánočních dárků, stejně tak jako vánočních oslav, pochází z římských obřadů Saturnalia, tedy Slavností slunovratu. Předávání dárků je také připomenutím příběhu o narození Ježíše Krista, kdy Tři králové právě narozenému nemluvněti přinesli vzácné dary – kadidlo, zlato a myrhu. 
Demytizace Vánoc IV. Děda Mráz, Santa Claus nebo Ježíšek?
Počátkem 19. století se Vánoce se z církevního svátku prostého velebení narození Ježíše Krista rozrostly do populárních oslav, spojených s obdarováváním svých blízkých. Po celém světě děti věří v mystické postavy, které dárky roznášejí. Ať již je to Mikuláš, Santa Claus, Ježíšek nebo Otec Vánoc. V Rusku mají Dědu Mráze, ve Španělsku věří v Moudrého Muže a Italům nosí dárky stará paní, které říkají Befana.
 
Pro většinu z nás, kteří jsme již odrostli představám o Ježíškovi, který nám nadělí dárky přímo pod stromeček, bývá nákup dárků hektickou záležitostí a Vánoce ryze komerčním svátkem. Až 86% lidí totiž nechává vánoční nákupy až na období prosince. K předvánočnímu stresu může přispět také to, že až 87% rozhodnutí padá v místě nákupu. Stále se divíte, proč jsou nákupní centra v prosincových dnech zavalena lidmi, bezcílně bloumajícími po obchodech bez nápadu, co koupí? Patříte také mezi ně?
Hill+Knowlton Strategies poskytuje služby ve všech oblastech mezilidské, veřejné a mediální komunikace
Pomáháme pochopit souvislosti i mechanizmus mediálního světa, abyste se v něm mohli co nejlépe orientovat a přijímat chytrá rozhodnutí.