21 listopad 2013

Experti kritizují Českou televizi: Obsah postrádá obsahovou koncepci, výsledky jsou pitvořivé

​Úroveň a roli veřejnoprávní televize v naší společnosti řešila další diskuse Debatního klubu. Přední mediální expert Jan Jirák z Karlovy univerzity a člen Rady České televize Radek Mezuláník debatovali o stavu a roli veřejnoprávních médií.
Experti kritizují Českou televizi: Obsah postrádá obsahovou koncepci, výsledky jsou pitvořivé
Mimo jiné zaznělo, že „události vlastně nejsou událostmi“ nebo že dětství reprezentované na obrazovce ČT je „umělé a hravé a přehnaně optimistické“.


Celou debatu je možné zhlédnout buď na stránkách Debatního klubu www.debatniklub.webnode.cz nebo na YouTube.
 


Z debaty vybíráme nejzajímavější:
Jan Jirák: „[Česká] televize i rozhlas jsou dnes formálně daleko více spjaté s Parlamentem. … To je dané schvalováním kodexu apod.“
Jan Jirák: „Zásadní problém v novém formátu tkví v tom, že obsah těch zpráv je pořád stejný. Zprávy se změnily jedině pojetím.“
Radek Mezuláník: „Události jsou vlastně neudálostmi.“
Jan Jirák: „Mám pocit, že Česká televize předvádí, že ta česko-slovenská státní televize plnila často veřejnou službu lépe.“
Jan Jirák: „Myslíte si teď s odstupem, že mše za veřejnoprávní média byl dobrý nápad?“
Radek Mezuláník: „Když jsem se dozvěděl, že se něco takového uskuteční, tak jsem z toho byl překvapen. … Pokud bych o tom měl mluvit jako člen rady České televize, tak se mi to nelíbilo a nesouhlasím s tím. Ovšem jako člen katolické církve se na to dívám jinak.“
Jan Jirák: „Česká televize mimo obrazovku neumí komunikovat s veřejností.“
Jan Jirák: „Dětství, které ART reprezentuje, není dětství občanské. Jsou to ti jogínci, je to umělé a hravé a přehnaně optimistické.“
Radek Mezuláník: „Už dnes televize hospodaří s poplatkem, který neodpovídá tomu, co se vybírá.“
Jan Jirák: „Ve skandinávských zemích může generálního ředitele odvolat pouze soud. Nikoliv rada. Soud je nezávislý na parlamentu. Tam bych viděl určité posuny. Ať si ho rada klidně volí, ale odvolán musí být nějakou procedurou mimo tento svět.“
Radek Mezuláník: „Dřív si kolegové navzájem kriticky hodnotili své projekty v rámci televize, to se dnes už neděje.“
Jan Jirák: „Televize prakticky rezignovala na svoji osvětovou funkci aspoň v nějaké přijatelné podobě. Vzpomínám si na snahu podpořit finanční gramotnost, což byl veskrze trapas, teda pedagogicky zcela nezvládnutý. Vím, že televize zkouší řadu témat otevřít, ale ty výsledky jsou pitvořivé. Ta snaha za jakoukoliv cenu pobavit je tam zřejmá a hlavně to postrádá koncepci. To, co televize dlouhodobě postrádá je obsahově-programová koncepce. … Dnes je ČT2 nepředvídatelný kanál, je to bujabéza, tam je všechno…. Já nevím vlastně, jakým způsobem se (člověk) dostane k tomu, aby mohl něco prosadit, když není koncepce. Tam se přijímají a odmítají věci na základě kritérií, která mi nejsou jasná, o jejichž motivaci si domýšlím věci, které jsou nepublikovatelné.“
Jan Jirák: „Léta tu televizi kritizuji, ale přesto si myslím, že kdyby tu televize najednou nebyla, tak je to strašná škoda. To je prostě kulturní statek svého druhu, jako Národní divadlo. I v Národním divadle jsou hloupé inscenace, ale pořád je to kulturní hodnota. Myslím, že i proto je máme nárok kritizovat, když se dohodneme, že před závorku vytkneme, že je to kulturní hodnota, kterou chceme udržet. … Já mám trošinku obavy, že to, co tady říkáme o hodnotě, se zarazí u turniketů na „Kavkách“ a dál to nejde. Mám pocit, že uvnitř té budovy je příliš mnoho lidí, kteří na tenhle rozměr svojí existence vůbec nemyslí.“


Kdo je kdo?


Jan Jirák teoretik médií a profesor na katedře mediálních studií Institutu komunikačních studií a žurnalistiky (KMS IKSŽ) Fakulty  sociálních věd UK v Praze (UK FSV). Působí také v Centru pro mediální studia (CEMES). Věnuje se studiu role médií v současné společnosti a transformačních procesů v 90. letech 20. století, kde se soustřeďuje na výklad strukturních změn v mediální sféře a postavení novinářů. Specializuje se na rozvoj koncepce mediální gramotnosti a podílel se na přípravě kurikulární reformy českého základního a středního školství tématem mediální výchova.


Radek Mezuláník je mediální ekolog, (ThDr., PhDr., PhD.), vedoucí Katedry sociální a mediální komunikace, Univerzita J.A. Komenského Praha. Zároveň je členem Rady České televize.
 
Indexace debaty:
02:00 - Jak se od 90. let změnila veřejnoprávní televize
04:30 - Jaká by měla být úloha/poslání veřejnoprávní televize
07:55 - Co všechno spadá pod veřejnou službu
14:00 - Mše za veřejnoprávní média
22:10 - ČT art
28:00 - Hospodaření České televize
31:09 - Do jaké míry je televize nezávislá na Parlamentu ČR
47:02 - Rezignovala veřejnoprávní televize na svoji osvětovou roli?
52:36 - Špatná sebeprezentace ČT
58:00 - Veřejnoprávní TV jako kulturní statek 
Hill+Knowlton Strategies poskytuje služby ve všech oblastech mezilidské, veřejné a mediální komunikace
Pomáháme pochopit souvislosti i mechanizmus mediálního světa, abyste se v něm mohli co nejlépe orientovat a přijímat chytrá rozhodnutí.