11 říjen 2016

Hill+Knowlton Strategies vytvořily speciální poradenský tým pro Brexit

Mnoho britských společnost zvažuje přesídlení kvůli záměru Velké Británie odejít z EU. Proto Hill+Knowlton sestavily speciální Brexit tým, který vedou Thomas Wimmer (Berlín), Simon Whitehead (Londýn) a Thomas Tindermans (Brusel). K týmu se budou připojovat experti s cennými specializacemi z jiných trhů.
Hill+Knowlton Strategies vytvořily speciální poradenský tým pro Brexit
Navzdory tomu nebo možná právě proto, že se nacházíme v matoucí situaci a nad tématem Brexitu se vznáší mnoho otazníků, již nyní vnímáme silnou poptávku po poradenství,“ přibližuje Thomas Wimmer, ředitel a vedoucí sekce korporátní a veřejné komunikace Hill+Knowlton Berlín „V současnosti je tato poptávka soustředěná na analýzu a klasifikaci vývoje. Předpokládáme, že dojde k významné expanzi ve chvíli, kdy vláda Velké Británie aktivuje Článek 50 Lisabonské smlouvy a proces nabyde konkrétnější podoby. Kromě otázek regulace, které jsou velmi důležité pro mezinárodně aktivní společnosti téměř ve všech odvětvích, se Brexit týká investičních rozhodnutí, možného přesídlení a široké škály komunikačních témat.
Podle aktuálního průzkumu konzultantské firmy KMPG zvažuje 76 % britských šéfů společností s ročním obratem mezi 100 miliony a miliardou liber kvůli výsledkům „brexitového“ hlasování přesun centrály společnosti nebo částí provozu mimo Velkou Británii.
Musíme předpokládat, že Brexit bude jedním z určujících prvků evropského byznysu nadcházejících let,“ říká Ernst Primosch, ředitel a předseda představenstva Hill+Knowlton v regionu německy mluvících zemí. „Komplexnost takového procesu a z toho plynoucí potřeba poradenství v oblastech vztahů s veřejností a korporátní komunikace bude enormní. Formací speciálního poradenského týmu pro Brexit dáváme včasný signál.
Hill+Knowlton Strategies poskytuje služby ve všech oblastech mezilidské, veřejné a mediální komunikace
Pomáháme pochopit souvislosti i mechanizmus mediálního světa, abyste se v něm mohli co nejlépe orientovat a přijímat chytrá rozhodnutí.