21 prosinec 2016

Martin Sorrell: Chcete uspět? Uvažujte dlouhodobě a nebojte se riskovat.

Korporátní Amerika se scvrkává – minimálně vzhledem k jedné významné veličině. V pěti ze šesti kvartálů před červnem 2016 zpětné odkupy akcií a výplaty dividend přesáhly nerozdělený zisk a to napříč všemi společnostmi burzovního indexu S&P 500.
Martin Sorrell: Chcete uspět? Uvažujte dlouhodobě a nebojte se riskovat.
Poměr výplat dividend a odkupů akcií k tržbám vzrostl neúprosně z přibližně 60 % v roce 2009, přes 100 % na začátku roku 2015 a v prvním kvartálu 2016 dosáhl ohromujících 131 %.
Pokud si představíte index S&P 500 jako jednu firmu, tak ta na začátku loňska přestala růst a za první tři měsíce letoška se zmenšila skoro o třetinu. Ačkoliv u indexu FTSE 100 nemuselo dojít k takovému obratu, můžeme sledovat podobný trend. Poměr vyplacených dividend narostl z méně než 40 % v roce 2011 na více než 70 % letos.
V tomto kontextu není překvapivé, že korporátní investice jako poměr HDP nadále slábnou. Podniky raději vrací peníze akcionářům, než aby je investovaly do svého podnikání. Přitom prostředků pro investice je dostatek. Odhaduje se, že společnosti na celém světě sedí na více než 7 bilionech čisté hotovosti – což je forma jisté korporátní setrvačnosti, která potrvá i po roce 2017.
Tak proč firmy odmítají utrácet? Pád investiční banky Lehman Brothers a masakr, který následoval, nechaly hluboké jizvy na kolektivní korporátní duši. Od základu se změnil přístup k riskování u celé generace vedoucích pracovníků.
Posledních osm let bylo érou nízké inflace, nízké kupní síly a malého růstu s tržními převraty ze všech možných odvětví – od technologických startupů až k aktivistickým investorům a sestavování rozpočtu s nulovým základem. Průměrná délka pracovního poměru výkonného ředitele v Americe je mezi šesti a sedmi lety. U finančních ředitelů klesá k pěti až šesti letům a k pouhým dvěma až třem letům pro šéfy marketingu.
Ve stejný moment hejno geopolitických šedých labutí (větší či menší známá rizika, ale s neznámým načasováním a dopady – pozn. překl.) zastiňuje horizont a vysává sebejistotu: globální nárůst populismu spojený se stále větší nedůvěrou v instituce a korporace; neřešitelné konflikty od Ukrajiny po Blízký východ; migrační krize; terorismus; zpomalování velkých ekonomik jako je Brazílie nebo Čína; problémy fiskálních deficitů v Evropě a Americe; eventuální otočení politik kvantitativního uvolňování; nízké úrokové sazby – to vše také ovlivňuje uvažování byznysových lídrů.
Podniky vážně nepotřebovaly další důvod odložit nebo úplně zrušit investice. A pak přišel Brexit. Jeho plný dopad bude zřejmý až v létech, která přijdou. Rozluka může trvat pěknou část dekády. Pravděpodobným následkem bude pomalejší růst, než by býval byl. A to ještě bez potenciálního dominového efektu nezávislosti: Skotsko znovu volá po opuštění Spojeného království a stále hrozí i rozpad Evropské unie.
Tento koktejl tlaků nepřispívá k dlouhodobému strategickém myšlení a obsese finančního světa čtvrtletními výsledky také nepomáhá. Jeden průzkum odhalil, že téměř 80 % šéfů přiznává, že by „učinili kroky ke zlepšení čtvrtletních zisků na úkor dlouhodobé tvorby hodnot“.
V takovém prostředí drží žezlo v rukou finanční oddělení a zadávání zakázek (spíše než motory růstu, jakými jsou marketing nebo výzkum a vývoj). Odpor k riskování a krátkozrakost vládnou světovým zasedacím místnostem. Tento postoj je naprosto pochopitelný – a naprosto špatně. Prokalkulované riskování ve formě investic je krví každého podnikání, které má za cíl být úspěšné dlouhodobě.
To platí zvláště v případě investic do značek, které jsou obvykle tím nejcennějším vlastnictvím firmy. Pokud byste považovali deset nejhodnotnějších značek světa v posledních deseti letech (měřeno podle výzkumné ročenky BrandZ od Millward Brown) jako portfolio akcií, pak by překonalo index S&P o téměř 75 % a MSCI World index o více než 400 %.
Nečekám, že v roce 2017 ve firmách dojde k obratu o 180°. Ale je šance, že budeme svědky začátku změny k lepšímu. Mocné instituce, včetně BlackRock, Legal & General a britské vlády, prosazují odlišný přístup, založený na investicích do dlouhodobého růstu spíše než na okrajování nákladů za účelem dosažení čtvrtletních výhledů
V roce 2013 konzultační firma McKinsey a Kanadská penzijní komise zahájily iniciativu nazvanou „Zaměření kapitálu na dlouhodobost.“, která by měla ještě zintenzivnit v roce 2017. V červenci iniciativa jmenovala svého prvního ředitele, který povede její přerod v neziskovou globální organizaci zaměřenou na podporu dlouhodobého přístupu k podnikání a investování.
Projekty jako tento mohou být prvními kroky k obnovení rovnováhy, které se žalostně nedostávalo v letech po pádu Lehmanů. Dlouhodobé zdraví globální ekonomiky na tom závisí.


Sir Martin Sorrell, výkonný ředitel skupiny WPP
Tento článek byl převzat z The Economist - The World in 2017
Hill+Knowlton Strategies poskytuje služby ve všech oblastech mezilidské, veřejné a mediální komunikace
Pomáháme pochopit souvislosti i mechanizmus mediálního světa, abyste se v něm mohli co nejlépe orientovat a přijímat chytrá rozhodnutí.