16 duben 2013

Nový web CBCSD

Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj - spuštěn.
CBCSD je novým členem World Business Council for Sustainable Development http://www.cbcsd.cz/


New Czech Business Council for Sustainable Development web is up and running. CBCSD is the local chapter of the World Business Council for Sustainable Development
Hill+Knowlton Strategies poskytuje služby ve všech oblastech mezilidské, veřejné a mediální komunikace
Náš byznys jsou vědomosti. Proto se můžeme posadit „pátého křesla“ v boardech firem a stát se nedílnou součástí vaší obchodní strategie.