23 září 2013

Osamělí senioři se dočkali pomoci Projekt Procter & Gamble a Českého červeného kříže jim vynesl 328 618 Kč

Finanční dar ve výši 328 618 Kč na pomoc osamělým seniorům, jejichž závažná životní situace je často opomíjena, věnovala v sobotu 21. 9. 2013 společnost Procter & Gamble prostřednictvím Českého červeného kříže. Podle alarmujících statistik se v České republice každý třetí senior starší 75 let cítí osamělý, což je závažný zdravotní a sociální problém.
Osamělí senioři se dočkali pomoci Projekt Procter & Gamble a Českého červeného kříže jim vynesl 328 618 Kč
„Jsme velmi rádi, že v současné době existují společnosti jako je Procter&Gamble, kterým není lhostejné téma stáří a které se snaží podporovat smysluplné projekty určené pro seniory,“ uvedla Miroslava Jirůtková z Českého červeného kříže.


Společnost Procter & Gamble si za partnera projektu na pomoc osamělým seniorům vybrala Český červený kříž a jeho agenturu Alice, poskytující pečovatelskou službu seniorům. Do projektu se mohl zapojit každý, kdo si od května do srpna zakoupil určitý výrobek od společnosti Procter & Gamble na vybraných prodejnách drogerie Teta, COOP a dalších nezávislých drogeriích 
a potravinách, které se do projektu dobrovolně zapojily. Z každého nákupu vybraného výrobku P&G šla 1 Kč na pomoc potřebným.


Jsme hrdi, že jsme kampaň na pomoc seniorům v Hill+Knowlton Strategies připravili!
Hill+Knowlton Strategies poskytuje služby ve všech oblastech mezilidské, veřejné a mediální komunikace
Pomáháme pochopit souvislosti i mechanizmus mediálního světa, abyste se v něm mohli co nejlépe orientovat a přijímat chytrá rozhodnutí.