10 září 2013

Problémem našich moderních dějin je, že žádné nemáme

Debatní klub publikoval první diskuzi o česko-německých vztazích. Celkem se diváci mohou těšit na tři otevřené debaty na toto palčivé téma našich dějin. Mezi prvními hosty, kteří našli odvahu veřejně říci ne vždy lichotivá fakta o vyhnání sudetských Němců nebo osobě Edvarda Beneše, jsou: česko-německý spisovatel a žurnalista Tomáš Krystlík a publicista Přemysl Janýr.
Problémem našich moderních dějin je, že žádné nemáme
Celou debatu je možné zhlédnout buď na stránkách Debatního klubu www.debatniklub.webnode.cz  nebo na YouTube 


Z debaty vybíráme nejzajímavější:
Přemysl Janýr: „Benešovy dekrety už de facto právně neexistují. Jejich problém je, že jsou součástí českého právního řádu podle vyjádření Ústavního soudu z roku 1995. Doufejme, že se najde nějaké řešení, například jiný zákon, které řekne, že už nejsou součástí českého právního řádu.“
„V Čechách, ale i v zahraničí je představa, že Němci byli vyhnáni na základě Benešových dekretů, což není pravda. …neexistuje žádná právní norma, která by nařizovala, nebo zřizovala vyhnání.“
„Čechy byly po celých 800 let dvojjazyčná země, kde vedle sebe existovala česky a německy mluvící část. A existovaly vedle sebe bez konfliktů. Celá tato problematika počíná rokem 1848, kdy je najednou třeba nalézt řešení soužití dvou národů v jedné zemi. …Němci vždycky považovali Čechy za součást svého prostoru, svého kulturního, historického prostoru.“
 
 „Ti, kteří měli němčinu jako mateřštinu, byli naprosto zvýhodněni ve všech státních úřadech, ve službě, v obchodu atd. Každý, kdo mluvil jiným jazykem, musel nejdříve zvládnout němčinu na velmi dobrou úroveň.“
 
Tomáš Krystlík: „Vyostření česko-německých vztahů přinesla hospodářská krize ve 30. letech 20. století. Nejvíce průmyslu bylo v Sudetech, proto zde v době krize byla největší nezaměstnanost a československý stát pro to de facto nic neudělal. … Český stát dával zakázky českým podnikům německým podnikům, pokud možno, ne. Tím je udržuje ve stavu bídy.“
 
Tomáš Krysltík: „Konrad Henlein byl napůl Čech. … K Německu se nikdy nehlásil, byl sudetoněmecký vlastenec.“
 
Přemysl Janýr: „Program Sudetoněmecké strany byl pročeskoslovenský. …To velké množství lidí, které jej volilo, nevolilo odtržení, ale autonomii v rámci demokratického Československa.“
 
Přemysl Janýr: „Hitlerův národní socialismus je založen na nenávisti, síle, brutalitě, bezohlednosti, krutosti atd. Tento hodnotový systém se přebírá do celé společnosti. Šíří se z měst na vesnici, kde lidé po staletí žili pokojně vedle sebe. Zespoda tahle nenávist nevznikne, to jde svrchu. Do vesnic je importována přes intelektuály – faráře, učitele, studenty, také přes média atd. Pak už si žije svůj život. Nacismus - to je nenávist. Nenávist je spolehlivý, populistický nástroj. Dnes je využíván např. proti cikánům.“
 
Tomáš Krystlík: „Ve slavném Hitlerově projevu na Parteitagu v Norimberku nezaznělo nic proti Čechům. Jen výtky vůči Benešovi – proti jeho politice. Nic hrůzného, co nám tady historici říkali, tam nebylo.“
 
Přemysl Janýr: „Beneš po Mnichovské dohodě abdikoval na úřad prezidenta. … a v tom okamžiku se stal soukromou osobou. … (Beneš) je vedený chorobnou potřebou, aby … znovu dosáhl svého prezidentského úřadu.“
 
Tomáš Krysltík: „Beneš držel státní radu v poslušnosti také tím, že členové rady měli roční smlouvy. Kdo se Benešovi znelíbil, musel jít na sociální výpomoc, která nebyla v Anglii za války hojná.“
Beneš nesdílel s členy vlády, co kde v zahraničí vyjednal. „Například, když je do Moskvy, tak jim (členům vlády) ani slůvkem neřekl o čtyřech memorandech a co v nich bylo, do dneška se neví, co v nich bylo. …nevzal si s sebou třeba ani žádného ministra. Zřejmě to byl záměr, aby nikdo nedosvědčil, co tam říkal…“
 
Přemysl Janýr: „Atentát na Heydricha je z londýnské strany totálně zpackaná akce. Seskočí, mají nějaké kontaktní adresy a nic z toho nefunguje. I přes to jsou schopni navázat kontakt s odbojem, zajistit si živobytí … jsou schopni vyšpehovat Heydrichův program, navázat kontakt s Londýnem, navádět bombardování v Plzni, pak jsou schopni spáchat atentát na Heydricha a jsou schopni si zajistit ústupovou cestu a úkryt… to svědčí o nevyužitém potenciálu odboje, který v té zemi existoval.“
 
Tomáš Krystlík: „Poválečná situace připomínala nacismus. Jen se vyměnili nepřátelé. Nebyli to židé
 a cikáni, ale neslovanské národy.“
„Počty zahynulých při odsunu mezi 1945-1947… Oficiální odhad poválečných let činí přesně 22 247, německé odhady mluví o 273 000…“
 
Tomáš Krystlík: “Právo na vlast“ je v českém pojetí vztaženo na celou ČR, v německém pojetí je vztaženo na jednu vesnici, město, maximálně na region.“
 
Přemysl Janýr: „I to málo pachatelů, kteří byli odsouzeni, byli po 1948 propuštěni a to téma prostě přestalo existovat v Československu.“
 
Přemysl Janýr: „Restituce dnes nejsou možné, … majetky už nejsou, … jsou rozkradeny. Není, co vracet. … Vyrovnání může být jen symbolické.“
 
Kdo je kdo?


Tomáš Krystlík je česko-německý spisovatel a žurnalista. Jde o autora množství článků a esejí zaměřených na otázky československých dějin, česko-německých vztahů a vysídlení německého obyvatelstva ze Sudet po druhé světové válce.


Přemysl Janýr se narodil v roce 1949 v Českých Budějovicích, ale vyrůstal v Praze. Po maturitě studoval žurnalistiku, v roce 1973 ze studia vyloučen. Vystřídal řadu zaměstnání, m. j. statistik ve Výzkumném ústavu psychiatrickém a montér v ČKD Dukla. Signatář Charty 77 a člen VONSu. V roce 1978 odjel s rodinou do Vídně. Na Vídeňské univerzitě studoval publicistiku. V roce 1979 zbaven čsl. občanství. V Rakousku se věnoval převážně samostatnému podnikání v IT, v posledních letech se angažuje v iniciativách občanské společnosti. Je předsedou Fóra pro česko rakouský dialog (http://www.a-cz-dialog.net), předsedou sdružení Archivy (http://www.sdruzeniarchivy.cz) a místopředseda sdružení Národy Podyjí.


 
Hill+Knowlton Strategies poskytuje služby ve všech oblastech mezilidské, veřejné a mediální komunikace
Pomáháme pochopit souvislosti i mechanizmus mediálního světa, abyste se v něm mohli co nejlépe orientovat a přijímat chytrá rozhodnutí.