5 srpen 2014

​Ročně vyhodíme jídlo za miliardy

Zatímco miliarda lidí trpí hlady, ve vyspělém světě se potravinami nehorázně plýtvá. Problém má i český trh. Podle Informačního centra OSN v Praze skončí na celé zeměkouli v koši každý rok až 1,3 miliardy tun jídla v celkové hodnotě přibližně 20 bilionů korun.
​Ročně vyhodíme jídlo za miliardy
„Přitom jeden ze sedmi lidí na naší planetě hladoví a denně zemře kvůli hladu dvacet tisíc dětí,“ řekl Michal Broža z Informačního centra OSN serveru Souvisime.cz.


I v přístupu k mrhání potravinami Česká republika výrazně zaostává za státy západní Evropy. Příkladem může být Velká Británie, kde zástupci velkých potravinových řetězců jednají se všemi zainteresovanými stranami a dodavateli s cílem snížit plýtvání.


Na podniky a řetězce začínají vyvíjet tlak i evropské vlády. Evropská komise předložila návrh na snížení potravinového odpadu až o 30 procent do roku 2025. V Americe začíná stále více států přijímat legislativu, která nařizuje nemocnicím, supermarketům a dalším subjektům recyklovat zbytky potravin a oddělovat je od ostatního odpadu.


Podle Martiny Šilhánové z Tesco Stores ČR však k plýtvání nedochází pouze v supermarketech. „Z dostupných studií vyplývá, že v rámci celého životního cyklu výrobku k největšímu plýtvání dochází na začátku u výrobců a na konci u spotřebitelů, plýtvání v obchodních řetězcích činí zhruba jen něco kolem 1%,“ prozradila Šilhánová na loňské konferenci Food Waste.


Bohužel v současném globalizovaném tržním hospodářství nemá nikdo na šetření potravinami zájem. S potravinami uměly hospodárně nakládat naše babičky, podle nichž se jídlo nikdy nemělo vyhazovat. Krokem číslo jedna proto musí být v tomto případě selský rozum. 


*Podívejte se, jak mohou chytré technologie pomoci k snížení plýtvání potravinami
Hill+Knowlton Strategies poskytuje služby ve všech oblastech mezilidské, veřejné a mediální komunikace
Pomáháme pochopit souvislosti i mechanizmus mediálního světa, abyste se v něm mohli co nejlépe orientovat a přijímat chytrá rozhodnutí.