26 červen 2014

Sociální hnutí hýbou světem

Uběhlo dvacet pět let po událostech na Náměstí nebeského klidu v Pekingu. Významné politické změny zažilo Thajsko, proběhly protesty ve Venezuele. Přivedlo mě to k zamyšlení nad tím, jakým způsobem se proměnila sociální hnutí v posledním čtvrtstoletí. Tyto změny ovlivnily způsob, jak na sebe vzájemně působí společnost, byznys a vlády.
Sociální hnutí hýbou světem
Moderní sociální hnutí méně spoléhají na interní organizaci a centralizované vedení
V roce 2011 magazín Time jmenoval “Protestující” jako osobnost roku. Zajímavé je, co časopis dodal: „Téměř všechny letošní protesty začaly jako nezávislé události, bez jakékoli větší podpory od existujících politických stran nebo důležitých představitelů politické opozice.” To je nový fenomén. Celá řada sociálních hnutí 20. století měla své organizační struktury nebo osobnosti: Americké hnutí za lidská práva benefitovalo z vedení Martina Luthera Kinga a Thurgooda Marshalla; Velká Británie vedla masivní mezinárodní snahu o ukončení jihoafrického apartheidu; Světové socialistické hnutí bylo vytvořeno z mnoha politických stran. Organizační struktury pomáhají hnutím formulovat cíle, charakterizovat procesy, identifikovat vůdce a členy a také plánovat události. Podle historičky sociálních hnutí Jennifer Earl však význam centralizované moci upadá, protože se jejich členové mohou koordinovat virtuálně.
V minulosti sociální hnutí získávala respekt a medializaci hlavně díky výrazné postavě v čele a spojenectvím s velkými institucemi. V dnešní době se sociální hnutí často zapojují do „masivní, vzájemně propojené společnosti těch, co se na médiích podílejí“. Poradkyně Clay Shirkyová říká, že obrovský počet účastníků hnutí umožňuje „požadovat legitimitu a větší autoritu ve světě médií“. Například íránské volební protesty v roce 2010 podnítily vznik Íránského hnutí zelených. Masové protesty přitáhly celosvětovou pozornost, což pomohlo hnutí dosáhnout legitimity.
Moderní sociální hnutí považují zvýšení povědomosti za cíl sám o sobě
Hodně sociálních hnutí 20. století mělo jasné směřování. Například americké hnutí sufražetek a evropské dělnické hnutí povstala, aby promluvila proti konkrétním případům nespravedlnosti a zanikla, když byly jejich požadavky uspokojeny.
Na druhou stranu, moderní sociální hnutí se stejnou měrou zabývají zvýšením obecného povědomí. Expertka na sociální hnutí Deana Rohlingerová říká, že spíše než na propagaci zvláštních kauz nebo detailních platforem se technologicky důvtipní političtí aktivisté zaměřují na propagaci velkých nápadů, které slibují změnit svět. „Přitom zdůrazňují témata, která spíše spojují, než rozdělují obyvatele různých vrstev.“
Hnutí Occupy Wall Street a Battle of Seattle zvolila tento přístup a setkala se s určitým skepticismem kvůli svým programovým prohlášením. Podle magazínu Time taková hnutí „kritizuje stará škola za to, že postrádají prefabrikovanou ideologickou konzistenci, což odpůrci nevidí jako negativum, ale jako jejich charakteristický znak“. A přesto, strategie je pro tato hnutí tím nejdůležitějším, pokus chtějí zahájit dialog ve veřejném prostoru.
Co to ovšem znamená pro společnost, byznys a politiku? Project společnosti Google s názvem GDELT říká, že od roku 1979 proběhlo 250 milionů protestů. Jediná možnost, jak předpovědět ten další, je naslouchat. Je nutné identifikovat trendy v tom, o čem se ve veřejném prostoru hovoří. Každodenní myšlenky jsou stejně důležité a vlivné jako jakýkoli oficiální manifest a možná už nahradily takováto důležitá gesta. V dnešní době může být medializována jakákoliv událost nebo případ, pokud si veřejnost myslí, že to stojí za to. Byznys a vláda si jsou vědomy zájmu veřejnosti více než kdy dřív. Postoje se rychle mění v chování a vůdci jsou vydáni na milost jednání veřejnosti. Sociální hnutí způsobila ty nejlepší, ale i ty nejhorší momenty ve světové historii. Veřejnost byla vždy v centru dění a stojí za to naslouchat, co má na srdci.


Jack Martin
Generální ředitel Hill+Knowlton Strategies
Hill+Knowlton Strategies poskytuje služby ve všech oblastech mezilidské, veřejné a mediální komunikace
Pomáháme pochopit souvislosti i mechanizmus mediálního světa, abyste se v něm mohli co nejlépe orientovat a přijímat chytrá rozhodnutí.