27 srpen 2014

Zájem firem o zajištění provozního financování stoupá. Progres zaznamenal i factoring

České firmy častěji hledají nové způsoby, jak zajistit provozní financování. Jeho nejvyužívanější formou je kontokorentní úvěr, nicméně čím dál více firem řeší správu pohledávek prostřednictvím factoringu. Factoring má ze všech nástrojů provozního financování největší, asi 2,5 násobný potenciál růstu. Vyplývá to z dnes zveřejněného průzkumu společnosti Bibby Financial Services.
Zájem firem o zajištění provozního financování stoupá. Progres zaznamenal i factoring
Podle posledních údajů České leasingové a finanční asociace (ČLFA) hodnota postoupených pohledávek na členy ČLFA v rámci factoringu v letošním prvním pololetí dosáhla 74,6 miliardy korun, což představuje meziroční růst o 21 %. „Tato čísla dokládají, že síla české ekonomiky znovu roste,“ uvedl Michal Gabriel, ředitel factoringové společnosti Bibby Financial Services.


Výše prostředků poskytnutých klientům členy ČLFA v rámci factoringu v letošním prvním pololetí meziročně stoupla o 9,3 % na 15,8 miliardy korun. I přes výrazný nárůst však není potenciál českého trhu zcela vyčerpán. Celkový objem postoupených pohledávek v rámci factoringového financování je v relaci k HDP například v Polsku téměř dvojnásobný, v Estonsku více než trojnásobný a ve Velké Británii skoro pětinásobný. „Factoring má v České republice minimálně dvouapůlnásobný potenciál růstu,“ dodal Michal Gabriel.


Podle údajů z červnového průzkumu společnosti Bibby Financial Services, v jehož rámci odpovídali zástupci 362 českých firem s obratem mezi 80 a 800 miliony korun, využívá factoringové financování aktuálně 14 procent respondentů. Dá se však předpokládat, že jejich počet poroste – například tzv. bezregresní factoring, u něhož factoringová společnost přebírá u postoupených pohledávek i riziko úhrady, je atraktivní nabídkou pro 22 % respondentů.
 
Nejvíce firem (54 %) stále využívá klasický kontokorentní úvěr, který představuje tradiční formu získání provozních prostředků. „Postupem času se však firmy naučily využívat factoringové financování nejen jako další zdroj pro krytí výkyvů v cash flow, ale i pro efektivní správu svých pohledávek či jistotu jejich úhrady,“ uvedl Michal Gabriel.
Hill+Knowlton Strategies poskytuje služby ve všech oblastech mezilidské, veřejné a mediální komunikace
Pomáháme pochopit souvislosti i mechanizmus mediálního světa, abyste se v něm mohli co nejlépe orientovat a přijímat chytrá rozhodnutí.