Agentura Hill+Knowlton je důkazem úspěšného spojení špičkového globálního know-how s pevnými místními tradicemi.
Nabízíme široké portfolio komunikačních služeb.
Stalo se nového

Managing Director

Zdeněk Lokaj
T:(+420) 724 666 611