Pomáháme pochopit souvislosti i mechanizmus mediálního světa, abyste se v něm mohli co nejlépe orientovat a přijímat chytrá rozhodnutí.
Novinky v Hill + Knowlton Strategies
Obraťte se na nás

Naše služby

Hill+Knowlton Strategies poskytuje služby ve všech oblastech mezilidské, veřejné a mediální komunikace
Komunikační poradenství
Někdy je vhodné promyslet, jak si promluvit se sousedem, aby si ráno ztlumil hudbu. Ve veřejném prostoru, kde oslovujete tisíce nebo miliony lidí, je však komunikace o několik řádů složitější.
Více zde »
Monitoring médií a mediální analýzy
Podmínkou úspěchu v komunikaci je vědět, co se o vás píše. Monitorujeme všechny typy médií – tisk, rozhlas, televizi i internet. Mediální obsah analyzujeme kvantitativně i kvalitativně. Závěry okamžitě zapracováváme do vaší komunikační strategie.
Více zde »
Korporátní komunikace, B2B a vlivové osoby
Jedním z nejčastějších zadání je ochrana a zlepšení pověsti firmy nebo značky. Patří sem programy společenské odpovědnosti firem (CSR) nebo komunikace formátu Business to business (B2B).
Více zde »
Digitální komunikace
Digitální svět přináší velké množství efektivních i efektních příležitostí k prezentaci. Je také plný informačního hluku, rizik a pomíjivých trendů. Pomůžeme vám vybrat nástroje, které doplní vaši komunikační strategii a podpoří vaše obchodní výsledky.
Více zde »
Interní komunikace
Ať už chcete šlápnout na plyn a dosáhnout lepších výsledků, pozvednout značku, nebo posílit loajalitu mezi vašimi zaměstnanci, pomůžeme vám. Dokážeme citlivě komunikovat změny, aby neoslabily stabilitu vaší společnosti.
Více zde »
Finanční sektor a marketing
Trhy často reagují spíše podle pravidel psychologa než ekonoma. A nemusí se jednat o parket na newyorské burze: rozumíme chování finančníků i běžných spotřebitelů a přinášíme kreativní řešení.
Více zde »
Veřejná politika
Nabízíme celé spektrum strategií a nástrojů pro organizace, které chtějí vnést své téma do veřejné agendy. Vaše téma se stane pro politiky i média vlivným a důležitým.
Více zde »
Media training
Televizní štáb se může ve vaší recepci objevit každou minutou. Jste připraveni? Náš unikátní tréninkový program, specialisté s interní zkušeností z médií i špičkoví pedagogové vám pomohou obstát i v těch nejvypjatějších momentech před kamerou.
Více zde »
Public Affairs
Když se politika potkává s obchodními zájmy, pomáháme klientům vytvářet ucelená komunikační řešení: otevíráme cesty tam, kde mají politici nejdříve naslouchat, a poté rozhodovat. Věříme, že veřejné mínění nesmí být v rozhodovacím procesu opomíjeno.
Více zde »