Pomáháme pochopit souvislosti i mechanizmus mediálního světa, abyste se v něm mohli co nejlépe orientovat a přijímat chytrá rozhodnutí.
Novinky v Hill + Knowlton Strategies
Obraťte se na nás

Digitální komunikace

Digitální svět přináší velké množství efektivních i efektních příležitostí k prezentaci. Je také plný informačního hluku, rizik a pomíjivých trendů. Pomůžeme vám vybrat nástroje, které doplní vaši komunikační strategii a podpoří vaše obchodní výsledky.
Digitální komunikace
Otevřít dveře obousměrné komunikaci se zákazníkem prostřednictvím sociálních sítí je užitečná taktika, pokud jí předchází analýza příležitostí a rizik. Nedostatek kontroly nad obsahem postavilo našeho klienta do obtížné situace ve chvíli, kdy se jeho zákazníci střetli se závadami na jeho produktu. Naši specialisté připravili plán krizové komunikace na sociálních sítích a úspěšně převzali její správu.