Pomáháme pochopit souvislosti i mechanizmus mediálního světa, abyste se v něm mohli co nejlépe orientovat a přijímat chytrá rozhodnutí.
Novinky v Hill + Knowlton Strategies
Obraťte se na nás

Monitoring médií a mediální analýzy

Podmínkou úspěchu v komunikaci je vědět, co se o vás píše. Monitorujeme všechny typy médií – tisk, rozhlas, televizi i internet. Mediální obsah analyzujeme kvantitativně i kvalitativně. Závěry okamžitě zapracováváme do vaší komunikační strategie.
Monitoring médií a mediální analýzy
Pro nadnárodního výrobce pneumatik jsme monitorovali a analyzovali média v celé střední Evropě. Pravidelnou měsíční kvantitativní analýzu jsme každého půl roku rozšířili o tzv. sémiotickou analýzu, kvalitativní typ zkoumání veškerých znakových obsahů: textů, fotografií, grafiky a podobně. Výsledkem byla okamžitá doporučení na úpravu komunikační strategie.