Pomáháme pochopit souvislosti i mechanizmus mediálního světa, abyste se v něm mohli co nejlépe orientovat a přijímat chytrá rozhodnutí.
Novinky v Hill + Knowlton Strategies
Obraťte se na nás

Public Affairs

Když se politika potkává s obchodními zájmy, pomáháme klientům vytvářet ucelená komunikační řešení: otevíráme cesty tam, kde mají politici nejdříve naslouchat, a poté rozhodovat. Věříme, že veřejné mínění nesmí být v rozhodovacím procesu opomíjeno.
Public Affairs
Upozornili jsme na chyby v zákoně, který umožňoval nekalé tržní praktiky. Získali jsme podporu členů Parlamentu, kteří prosadili změny v zákoně v zájmu veřejnosti.