Nabízíme široké portfolio komunikačních služeb
Novinky v Hill + Knowlton Strategies
Obraťte se na nás

Hill+Knowlton Strategies

Jsme PR agentura. Public relations, tedy řízení vztahů s veřejností, je stále nejvýstižnější popis toho, co děláme.

Hrdě se hlásíme k tradici, znalostem a profesionalitě nejstarší PR agentury na světě. Patříme nejen do nejstarší sítě PR agentur, ale též do největšího komunikačního holdingu světa, WPP. 

Víme, že se potřeby klientů se za poslední století mění stejně dynamicky jako sama civilizace. Překotně, takřka nepostřehnutelně rychle. A to je svět, ve kterém musíme společně uspět.
 
CO UMÍME?
Budujeme, spravujeme a také zachraňujeme vztahy s veřejností.
Abychom byli úspěšní, museli jsme dokonale zvládnout
  • nastolovaní mediální agendy a prosazování zpráv klientů do médií, media relations
  • komunikační strategie v případě složitých situací, krizová komunikace  
  • důsledné monitorování mediálního obsahu a jeho rozbor, media monitoring a analýzu médií
  • tréning dovedností pro úspěšné vystupování v médiích, media trénink
  • tvorbu komunikačních strategií
  • konzultaci značkových strategií, brand consulting
  • přípravu obsahu - textů, sdělení a sloganů, copywriting
          a content management
  • tvorbu relevantních příběhů, storytelling
  • přípravě kreativních konceptů a kampaní, idea making
A tam, kde naše expertíza nestačí, spolupracujeme s našimi partnery v rámci WPP. Ti poskytují špičkové služeb z oblasti online marketingu, sociálních sítí, výzkumu veřejného mínění, direct marketingu nebo nákupu médií. Jsme zvyklí pracovat v týmech, vždy velmi efektivně a synchronizovaně.
 
K ČEMU JSME UŽITEČNÍ?
Pomáháme malým, velkým, českým, globálním firmám a organizacím – v tom není rozdíl.
Ale nejčastěji jsme partnerem klientům ambiciózním, kteří možná více než zveřejnění tiskové zprávy hledají partnera, s nímž navážou dlouhodobou spolupráci. S nímž se mohou poradit, konzultovat.
Jsme konzultanti a naše vztahy s klienty jsou podepřeny vzájemnou důvěrou. 
Pomáháme pochopit souvislosti i mechanizmus mediálního světa, abyste se v něm mohli co nejlépe orientovat a přijímat chytrá rozhodnutí.
Jakkoli řada našich klientů preferuje dodávku na klíč a bez starosti, nejlépe se cítíme tam, kde s klientem můžeme sedět u jednoho stolu. Jako jeden tým.