B2B komunikace: Úřad průmyslového vlastnictví

Ústřední orgán ČR na ochranu průmyslového vlastnictví
B2B komunikace: Úřad průmyslového vlastnictví
Jára Cimrman přišel vždy na patentový úřad pozdě a tak mu jeho vynálezy „vyfoukli“ Nobelové, Edisonové a jim podobní. Aby se to českým podnikům nestávalo a aby též nevymýšlely vymyšlené, vznikla ve spolupráci mezi Úřadem průmyslového vlastnictví a námi tříletá kampaň Patentuj! (www.patentuj.cz) Problematika ochrany duševního vlastnictví je mimořádně složitá a naším úkolem bylo přetlumočit komplikovaný svět patentů a průmyslových vzorů širokému publiku. Tím se staly zajímavým námětem pro celostátní média i pro odborné diskuse. Součástí našich služeb byla také příprava vrcholového vedení ÚPV na mediální vystoupení (media training).


Díky spolupráci s Hill+Knowlton Strategies jsme získali nové podněty a nápady, společně jsme prokázali, že komunikace státní instituce nemusí být nudná, ale naopak neotřelá a dynamická, a proto efektivní,“ řekl Josef Kratochvíl, předseda Úřadu průmyslového vlastnictví. Kampaň Patentuj! Byla oceněna druhým místem na České ceně PR v kategorii Business-to-Business.