19 prosinec 2012

Příloha 1: Úvodní řeč při slavnostním podpisu MOU mezi WBCSD a CBCSD

Björn Stigson, čestný prezident WBCSD:

„Nejprve mi dovolte, abych vás přivítal do WBCSD. Stali jste se členem naší sítě a připojili se k více než 200 firmám, které se snaží přispívat k udržitelnému rozvoji. Velký význam přitom přikládáme našim regionálním pobočkám – máme 63 regionálních uskupení - a právě v nich vidíme rostoucí sílu naší organizace. Vidíme toto mezinárodní společenství jako důležitou platformu pro výměnu zkušeností a koordinaci činnosti a já doufám, že využijete té příležitosti a také se zapojíte.

Když se dnes podíváte kolem sebe, musí se změnit nejen firmy, ale také přední světové ekonomiky. Zdrojů nikdy nebude víc a chcete-li být úspěšnou firmou, musíte být schopni nabídnout odpovídající „zelené“ řešení, což se už děje v Brazílii, v Číně a mnoha dalších zemích. Současnou koncepci je nutno změnit. To bude vyžadovat podnikatelská řešení v zájmu prosperity světa. Máme připravenu řadu projektů, nicméně podstatné je, že neposkytujeme globální řešení, poskytujeme vždy řešení lokální, národní.

Vize 2050: Hlavním mottem je 9 miliard lidí žijících dobře v rámci limitů planety. Vize 2050 je platforma pro dialog o roli byznysu ve světě s omezenými zdroji a problémem s oxidem uhličitým. Příležitosti pro byznys je v budování a transformaci: měst, infrastruktury, živobytí a životního stylu stejně jako ve zlepšování biokapacity Země a zvládání ekosystémů.“
Pavel Kafka – prezident CBCSD:


“Konference OSN v Riu de Janeiro před 20 lety byla impulsem pro vznik platformy Světové podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj.


Ustavily ji velké, globálně působící firmy, které si uvědomily, že role byznysu při řešení problémů současného světa a ve vztahu k budoucnosti lidstva byla do té doby příliš pasívní. Šlo o to najít cestu, jak by se byznys mohl stát leadrem řešení problémů planety a ne být pouze jejich součástí.


Narůstající komplexnost problémů planety klade její budoucnost čím dál více na bedra byznysu a průmyslu. Troufám si tvrdit, že si to politika postupně uvědomuje, protože bez byznysu tyto problémy sama vyřešit nedokáže. Proto WBCSD vypracovala dokument Vize 2050, který  je jednak vizí kvalitního, udržitelného života 9mld lidí na této planetě, ale zároveň jakousi myšlenkovou platformou, na které je možno stavět realizační plány.


Jsem rád, že se nám podařilo dát dohromady několik českých firem, které se jako první do české pobočky přihlásily a budeme se snažit jejich počet rozšířit. Česká manažerská asociace, která v současné době působí jako jakýsi šerpa české pobočky, bude usilovat o její vyváženost to znamená, aby v ní byly jak vysloveně české firmy tak české pobočky světových firem.”Petr J. Kalaš, víceprezident CBCSD:


“Symbolické je, že zakládáme 64. členství regionální sítě  Světové podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj v době, kdy se v minulých dnech konala ve švýcarském Montreux  výroční konference Světové rady za účasti více než 300 zástupců světového byznysu a  regionálních organizací.  Tím se i my v ČR hlásíme k trendu, kdy ve světovém byznysu se prosazuje větší odpovědnost firem k hodnotám udržitelného rozvoje v globálním a lokálním kontextu.


Ve světle dostatku vědecky ověřených  informací o nestabilním vývoji naší Planety se vnucuje nutnost postupného přijetí změn vývoje našich společností.  Jedním z cílů zmíněné konference v Montreux bylo proto i to, co je byznysu vlastní - hledat řešení na řadu aktuálních problémů Země.  A světový byznys je přesvědčen o důležitosti své role v tomto procesu. Jako konkrétní příspěvek, vedle řady programů a projektů, proto vznikla i tzv. “VIZE 2050”- příspěvek světového byznysu do diskuze o budoucích směrech vývoje v hlavních kritických oblastech Planety a krocích k zajištění  její dlouhodobé stability.


Prostřednictvím právě založené české pobočky bychom chtěli  přinést do České republiky – vedle nových, ve světě  byznysu přijímaných hodnotových aspektů, i zkušenosti převzaté z existujících programů a projektů, které už léta na úrovni Světové rady i v řadě zemí  dobře fungují.  Jsou to programy zaměřené na aktuální problematiku, např. energetickou, ekologickou, sociální a oslovující nové trendy, které vytvářejí nové “win-win” příležitosti  i pro byznys. Očekáváme, že v některých programech oslovujícícíh i podobnou problematiku v ČR – a na základě sdílených zkušeností - nalezneme impulzy pro konkrétní činnosti a náplň  české pobočky, včetně propojování privátního a veřejného sektoru při vytváření přidaných hodnot