19 prosinec 2012

Příloha 2: Proč se stát členem WBCSD,respektive Czech BCSD ?

(i) Na prvním místě je dle průzkumu WBCSD mezi svými členy, „prestiž“, zařazení do elitní, privilegované skupiny společností, která řídí budoucí “byznys” a má k dispozici nejnovější podnikatelské znalosti a příležitosti ve světě. Celosvětová setkání CEOs jsou rovněž příležitostí setkat se s ostatními partnery Regionálních sítí (RN) a s nejvýznamnějšími členy WBCSD.
(ii) Na druhém místě jsou to konkrétní projekty a služby, inspirované WBCSD: jedná se o konzistentní poskytování a sdílení praktických informací a zkušeností s konkrétními výsledky, řízení s jasně definovanými cíli, strategiemi a zkušenostmi. Velmi důležitá je identifikace a výběr projektů a jejich globální záběr.


(iii) Úroveň a kvalita tréninkových materiálů a publikací WBCSD, včetně úspěšných „case studies“ je považována za vysokou přidanou hodnotu u  téměř 80% RN partnerů. V poslední době  rostou požadavky na WBCSD ohledně nabídky ještě více možností odborného výcviku.


(iv) WBCSD je dnes vnímána jako vedoucí globální podnikatelská organizace orientující se na sociální a udržitelný rozvoj (Social and Sustainable Development). Mnozí členové používají členství ve WBCSD pro PR účely a tím k odlišení se od ostatní konkurence.


(v) Další argumenty pro členství v Czech BSCD: • Využítí Sustainable Reports jako pomoc k byznysu, kde je „udržitelnost“ vyžadovaná (například z ústředí zahraniční firmy, banky, pojišťovny, atd.)
• Metodická oblast – možnost získání přístupu k nejnovějším myšlenkám a „best practices“ předních světových podnikatelů; využití knihovny „case studies&ldquo