19 prosinec 2012

PROGRAM MEZINÁRODNÍ KONFERENCE VIZE 2050: NOVÁ AGENDA PRO BYZNYS V ČESKÉ REPUBLICE

udržitelný vývoj v oblastech: People – Planet - Prosperity
Organizátor: Česká pobočka Světové podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj (CzechBCSD)
Datum konání: 29. 11. 2012 od 9 do 17 hod.
Místo: Kongresové centrum ČNB, Senovážné náměstí 30, Praha 1
Poplatek: 0,- Kč pro novináře
P R O G R A M :


9:00-9:05 Pavel Kafka, prezident CBCSD Otevření konference a přivítání
9:05-9:15 Petr J. Kalaš, VP CBCSD   Úvodní slovo k odbornému programu, představení  řečníků
9:15-9:25  Bedřich Moldan, RVUR  Udržitelný rozvoj v ČR, důležitost spolupráce s  podnikatelskou sférou
9:25-9:35 Michal Broža, OSN Byznys jako jeden z hlavních motorů udržitelného  rozvoje!
9:35-9:45 Tomáš Zídek, MF  Ekonomická dimenze udržitelnosti (národní a mezinárodní pohled)
9:45-10:15 Marcel Engel, WBCSD  Krátký profil WBCSD, poselství z Ria, Vision 2050,  Changed pace, souhrn výstupů z konference v  Soulu, Korea
10:15-10:45 Jonathan Wootliff, CBCSD Přínosy pro byznys - zkušenosti zahraničních  firem (přínosy, dopady)
10:45-11:15 Přestávka na kávu
11:15-11:25 Korejský zástupce „Green economic growth“ Koreje do roku 2060  jako oficiální státní politika!
11:25-11:50 Aleksandra Stanek-Kowalczyk Polská Vize 2050
PWC
11:50-12:15 Heinz Felsner Austrian BCSD Zkušenosti a projekty Rakouské podnikatelské  rady pro udržitelný rozvoj
12:15-12:30 Diskuze


12:30-13:00 Občerstvení, snake
13:00-13:30 Jan Muehlfeit, Microsoft Udržitelnost ve světle modernizace a inovací  (mezinárodní a národní pohled)
13:30-13:45 Tomáš Macků, IPSOS  Jak se mění názory a postoje populace ČR k  tématům udržitelného rozvoje
13:45-14:15 Zbyněk Pitra, CBCSD  Česká Vize 2050 - Jak chceme a můžeme  přistoupit k realizaci Vize 2050 v ČR!
14:15-15:00 Panelová diskuze členských firem CBCSD a hostů k „České vizi 2050“
Moderátor: Peter J. Kalaš Účastníci panelu:
Jan Rafaj ArcelorMittal
Jan Žůrek KPMG
Miloš Malaník TNT
Jaroslava Haid-Járková Henkel
Petr Knap Ernst and Young
15:00-15:40 Pracovní skupiny CBCSD
Miroslav Ždánský, Ško-energo Case study v oblasti PPP – Škoda – město –  institucionální propojení
Petr Štěpánek, Asociace architektů Environmentální design, nízkoenergetické domy,    nové technologie v architektuře a stavebnictví
Jan Čermák, AVK  Strategie Asociace pro vodu v krajině ČR
Petr Moos – prac. skupina dopravy Udržitelná doprava, vč. elektromobility
15:40-16:00 Pavel Kafka, Petr J. Kalaš- Diskuze, shrnutí závěrů, ukončení konference
16:00-17:00 Číše vína, neformální diskuze, networking


RSVP: 26. 11. 2012
Hill+Knowlton
Paul Kucera
paul.kucera@hkstrategies.com
             +420 602 325650     


Zkratky:
RVUR – Rada vlády pro udržitelný rozvoj
MF – Ministerstvo financí
CBCSD – Czech Business Council for Sustainable Development
WBCSD – World Business Council for Sustainable Development
PPP – Public Private Partnership
AVK – Asociace pro vodu v krajině=> Main communication partner: HILL and KNOWLTON: