19 prosinec 2012

TZ Společnost bude stabilní jen s pravidly trvale udržitelného rozvoje

P r a h a, 29. listopadu 2012 – Ani byznys ani společnost se v blízké budoucnosti neobejde bez respektování pravidel trvale udržitelného rozvoje a stabilní společnost musí pravidla trvale udržitelného rozvoje respektovat. Vyplývá to z obsahu většiny přednášek na mezinárodní konferenci VIZE 2050: Nová agenda pro byznys v České republice, která proběhla včera v kongresovém centru České národní banky. Čeští i zahraniční hosté přednášeli na téma trvale udržitelného rozvoje firem. Téma přilákalo do Kongresového centra téměř stovku účastníků.
TZ Společnost bude stabilní jen s pravidly trvale udržitelného rozvoje
„Letošním založením naší organizace se ČR připojila k elitě světového businessu vedené vysoce uznávanou Světovou podnikatelskou radou pro udržitelný rozvoj“, prohlásil její výkonný ředitel Ivo Gajdoš.


Co bylo důvodem k organizaci této velkolepé konferenci? Viceprezident Peter J. Kalaš k tomu dodává: „Jednak jsou to trendy velkých mezinárodních i národních podnikatelských firem, které prostřednictvím svých CEOs přijaly aktivně principy udržitelnosti jako manažérský koncept vedení svých firem.


Dále také rostoucí počet států přijalo princip udržitelnosti jako platformu pro rozvoj svých společností – jako příklad můžeme uvést Koreu.


Vedle nesporného společenského přínosu udržitelného – tj. v čase rovnovážného - ekonomického, sociálního a environmentálního vývoje společnosti přináší tento trend výrazné přínosy i zapojeným podnikatelským účastníkům.“


Konferenci zorganizovala Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj (Czech Business Council for Sustainable Development, CzechBCSD), pobočka celosvětové World Business Council for Sustainable Development, v návaznosti na podobnou událost v korejském Soulu začátkem listopadu t.r. Cílem prvního ročníku konference bylo přiblížit současné trendy v oblasti udržitelného rozvoje a způsoby, jak propojit koncept udržitelnosti se zájmy světového i národního byznysu.


Účastníci konference se shodli, že principy trvale udržitelného rozvoje je třeba přijmout na úrovni státu, společnosti i jednotlivých podnikatelských subjektů. „Dlouhodobý úspěch v oblasti businessu závisí na zdravém životním prostředí s nepřetržitou dodávkou přírodních zdrojů, ale také na spravedlivé společnosti, která prosazuje stabilitu,“ uvedl Jonathan Wootliff, člen CzechBCSD a konzultant společnosti Hill+Knowlton Strategies pro udržitelný rozvoj. „Udržitelný rozvoj je snahou o rovnováhu ve společnosti, kdy zisk má stejnou váhu jako blaho lidí a celé planety. A moderní firmy stále více chápou, jak je tato rovnováha důležitá,“ tvrdí Wootliff. Na závěr konference také proběhla první diskuze k návrhu české verze „Vize 2050 - Nová role pro českou podnikatelskou komunitu“, která vychází z konceptu Vize 2050 Světové podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj a z konceptu národních strategických vizí.


Pestrý program konference zahájil prezident CzechBCSD Pavel Kafka. Formou video pozdravů se s konferencí na dálku spojily osobnosti jako například prof. Švejnar z New Yourku nebo ředitel UNEP Jan Dusík. O udržitelném rozvoji v České republice a důležitosti spolupráce s podnikatelskou sférou dále hovořil například proferor Bedřich Moldan, člen Rady vlády pro udržitelný rozvoj. O mezinárodním pohledu na ekonomickou dimenzi udržitelnosti a o úmyslu využít CBCSD jako iniciátora a realizátora projektů, financovaných z tzv. Green Fund, hovořil Ota Melcher z ministerstva financí, zatímco Jan Muehlfeit, předseda Microsoft Europe, přiblížil udržitelnost ve světle modernizace a inovací. S dalšími zajímavými tématy pak vystoupila například Aleksandra Stanek-Kowalczyk za projekt Polská Vize 2050 nebo Heinz Felsner z rakouské pobočky BCSD. Právě s těmito regionálními organizacemi by CBCSD chtěla spolupracovat na konkrétních projektech.


Komunikačním partnerem konference byla společnost Hill+Knowlton Strategies, jejíž konzultant pro trvale udržitelný rozvoj Jonathan Wootliff byl jedním z hlavních řečníků. Společnost Hill+Knowlton Strategies vidí trvale udržitelný rozvoj jako jednu z klíčových otázek budoucnosti, proto svým klientům poskytuje nejen poradenství v této oblasti, ale také v oblasti komunikace ohledně trvale udržitelného rozvoje společností. Konzultant H+K Strategies Jonathan Wootliff je jedním z předních světových expertů na tuto tématiku.


Veškeré prezentace lze nyní stáhnout z: http://www.hillandknowlton.cz/cbcsd


Světová podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj (WBCSD) je celosvětová asociace, založená před 20 lety se sídlem v Ženevě, která sdružuje více jak 200 CEOs nejdůležitějších firem na všech kontinentech. Rada se zabývá globální podnikatelskou činností se zaměřením na udržitelný rozvoj podnikání. Členství ve WBCSD je výběrové a uskutečňuje se výhradně na pozvání Rady. Zvány jsou významné podnikatelské organizace, která se zaváží k udržitelnému rozvoji a podpoře ekologické efektivnosti, k rozvoji inovací a sociální odpovědnosti podniků - CSR.


Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj (CBCSD) byla založena jako 64. regionální pobočka Světové Rady (WBCSD) 26. 4. 2012 společným podpisem na pražském Žofíně. Český byznys se tímto přihlásil k přijatým zásadám mezinárodního byznysu ohledně ekonomické, sociální a environmentální udržitelnosti a širší korporátní zodpovědnosti vedené mottem: “Mysli globálně-jednej lokálně”.


Pro další informace laskavě kontaktujte:
Paul Kucera
Senior Consultant 
+420 602 325650